TEPPANYAKI


 • 4.95€

  112. Yaki sake (2u.)

  Yaki sake

  (Salmón)

 • 4,50€

  113.Yaki tori (2u.)

  Yaki tori de pollastre
  Chicken yaki tori

  (Pollo)

 • 5,95€

  114. Yaki wagyu con queso (2u.)

  Yaki wagyu amb formatge
  Wagyu yaki with cheese

  (Ternera con queso)

 • 5.95€

  115.Yaki ebi (2u.)

  Yaki ebi

  (Gambas)

 • 8,95€

  116. Teriyaki de pollo

  Teriyaki de pollastre
  Chicken teriyaki

 • 12,95€

  117. Teriyaki de pato

  Teriyaki de ànec
  Duck teriyaki

 • 14,95€

  118. Teriyaki de ternera japonesa

  Teriyaki de vedella japonesa
  Beef japan teriyaki

 • 6,95€

  119. Teriyaki de pescado blanco

  Teriyaki de peix blanc
  Fish white japan teriyaki

 • 8,95€

  120. Teriyaki de salmón

  Teriyaki de salmó
  Salmon japan teriyaki

 • 10,95€

  121. Teriyaki de atún

  Teriyaki de tonyina
  Tuna japan teriyaki

 • 5,95€

  122. Teriyaki de gambas (4u.)

  Teriyaki de gambes
  Shrimps teriyaki

 • 2.50€

  123. Teriyaki vegetal

  Teriyaki vegetal
  Tuna japan teriyaki

 • 7.95€

  124. Teriyaki de salmón frito
  con arroz

  Salmon fregit amb arròs
  Fried salmon with rice

 • 5.50€

  125. Pechuga rebozada
  con arroz

  Pit arrebossada amb arròs
  Breaded chicken breast with rice

 • 7.50€

  126. Sepia frita con arroz y salsa

  Sipia fregida amb arròs i salsa
  Fried sepia with rice and sauce

 • 7.80€

  127. Pescado blanco frito y salsa

  Peix blanc fregit i salsa
  Fried fish white and sauce